Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Świadczenia Rodzinne

Do wypełnienia wniosków w wersji elektronicznej niezbędny jest program Adobe Reader dostępny do pobrania tutaj. Po zainstalowaniu programu należy pobrać wniosek na komputer (np. klikając na jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "zapisz element docelowy jako") i otworzyć w programie Adobe Reader. Aby rozpocząć wypełnianie wniosku należy z menu znajdującego się po prawej stronie ekranu wybrać opcję "wypełnij i podpisz" i kliknąć w miejsce na wniosku, w którym chce się wprowadzić dane. Po wypełnieniu wniosku należy go zapisać klikając na zakładkę "plik", a następnie "zapisz". Wypełniony formularz można podpisać podpisem elektronicznym lub wydrukować i podpisać ręcznie. Podpisany dokument można przesłać drogą elektroniczną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie za pomocą e-puap lub drogą mailową na adres wnioski@ops.opoczno.pl. Osoby składające wnioski o pomoc proszone są o podawanie numeru telefonu kontaktowego.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Link do Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres a także na nowy okres 2023/2024:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-2018201

 

  • Zasiłek rodzinny:

Zasiłek rodzinny - dokumenty do pobrania

Zasiłek rodzinny - wzór wypełnionych dokumentów

 

  • Zasiłek rodzinny + urodzenie dziecka:

Zasiłek rodzinny + urodzenie dziecka - dokumenty do pobrania

Zasiłek rodzinny + urodzenie dziecka - wzór wypełnionych dokumentów

 

  • Zasiłek rodzinny wraz z urlopem wychowawczym:

Zasiłek rodzinny wraz z urlopem wychowawczym - dokumenty do pobrania

Zasiłek rodzinny wraz z urlopem wychowawczym - wzór wypełnionych dokumentów

 

  • Zasiłek rodzinny ucznia zameldowanego poza miejscem zamieszkania:

Zasiłek rodzinny ucznia zameldowanego poza miejscem zamieszkania - dokumenty do pobrania

Zasiłek rodzinny ucznia zameldowanego poza miejscem zamieszkania - wzór wypełnionych dokumentów

 

  • Zaświadczenia o dochodzie uzyskanym - w zależności od sytuacji rodziny:

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt, karta podatkowa) - dokument do pobrania

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - dokument do pobrania

Zaświadczenie wydane dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych - dokument do pobrania

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

(Uwaga! Do wniosku składanego przez osoby pełnoletnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest zaświadczenie z ZUS i KRUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego)

 

Zasiłek pielęgnacyjny - dokumenty do pobrania

Zasiłek pielęgnacyjny - wzór wypełnionych dokumentów

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Świadczenie pielęgnacyjne - dokumenty do pobrania

Świadczenie pielęgnacyjne - wzór wypełnionych dokumentów

 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Formularz wniosku - SR-4 (wzór wypełnionego wniosku)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - ZSR-05 (wzór wypełnionego oświadczenia)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego - ZSR-07 (wzór wypełnionego oświadczenia)

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę - ZSR-10 (wzór wypełnionego oświadczenia)

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - ZUS Rp-6 (wzór wypełnionego oświadczenia)

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Klauzula RODO

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

Świadczenie rodzicielskie - dokumenty do pobrania

Świadczenie rodzicielskie - wzór wypełnionych dokumentów

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - becikowe

Link do wniosku - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe):

https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe---wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

 

Becikowe - dokumenty do pobrania

Becikowe - wzór wypełnionych dokumentów

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Za Życiem - dokument do pobrania

Za Życiem - wzór wypełnionych dokumentów

 

Banery/Logo